Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Jaaroverzicht 2020

2020 is door de Corona pandemie een bijzonder jaar geworden. Veel geplande activiteiten van onze vereniging konden of mochten geen doorgang vinden. Zo hebben we ook onze jaarlijkse altijd gezellige Algemene Leden Vergadering (ALV) met loterij moeten afgeblazen en is de voorgenomen extra aandacht voor de jeugd in 2020 niet uitvoerbaar gebleken en daarom doorgeschoven naar 2021. Als alternatief voor de ALV hebben we daarom besloten dit Jaaroverzicht 2020 en het Beleidsplan 2021 op de website te plaatsen. Als u over bepaalde onderwerpen meer wilt weten, dan wel opmerkingen of vragen hebt, kunt u ons via de mail altijd een bericht sturen voor een nadere toelichting of uitleg info@steenkarper.nl

Opvallend in 2020 is de toename van het aantal leden met ca. 30%. Ook hebben we gezien dat het aantal bezoekers van onze website, maar ook de Facebook en Instagram pagina’s flink is toegenomen, wat ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de ledengroei naar ca. 650 leden.
Een ander lichtpuntje uit 2020 was het in oktober toch laten doorgaan van de Forellendag en Karperdag, zij het met enige aangepaste regels.

De penningmeester heeft in 2020 het boekjaar 2019 afgesloten. Daarna heeft de Kascontrole commissie de boekhouding over 2019 gecontroleerd en goedgekeurd. Hiermee is de penningmeester decharge verleend over het gevoerde financiële beleid over 2019.
De financiële situatie van de vereniging is gezond. Dat was deze al, maar met de toename van het aantal leden krijgen we steeds meer financiële ruimte om te investeren in onze wateren, onze leden, diervriendelijke- en milieugerichte zaken. De financiële bescheiden over 2019 en de begroting 2020 zijn op te vragen bij het bestuur via het hierboven al genoemde emailadres.

Al hebben we een groot deel van het jaar in lockdown gezeten, als bestuur hebben we niet stil gezeten. Hieronder krijgt u een overzicht van onze werkzaamheden uit 2020:
•Vlak voor de lockdown heeft het bestuur deel genomen aan een bijeenkomst van Sportvisserij Nederland. Daar werd aandacht gevraagd voor het toekomstbestendig maken van de sportvisserij in Nederland. Hierbij is aangegeven dat lokale hengelsportverenigingen hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Het is van belang ons als hengelclub beter en duidelijker te profileren naar de buitenwereld toe om er voor te zorgen dat sportvissen in de toekomst mogelijk blijft. Dit kan door websites aan te passen met meer aandacht voor de natuur en milieu plus dierenwelzijn. Maar ook door positief in het nieuws te komen met sociale acties en deel te nemen aan het lokale Sportakkoord van de gemeente.

•In dit kader hebben we ons aangesloten bij het Sportakkoord van de gemeente Overbetuwe. Door zitting te nemen in werkgroepen kunnen we invloed uitoefenen en onze informatievoorziening vergroten. Mede van belang hierbij is de ondersteuning en uitvoering van (duurzaam) beheer van eigen wateren, dat dan weer een indirecte relatie heeft met de continuïteit van onze vereniging. Onze voorzitster is momenteel lid van het kernteam van het sportakkoord van de gemeente Overbetuwe.
•Tevens hebben we in dit kader als bestuur halverwege 2020 onze website aangepast en vernieuwd. Dit zult u ongetwijfeld hebben opgemerkt en hebben gezien. Extra aandacht vragen wij voor loodvrij vissen en vissen zonder weerhaak.

•Sinds 2020 maakt onze vereniging volledig deel uit van de Stichting Hengelsportcombinatie “De Betuwe”. Hiermee is het aantal wateren voor onze leden aanzienlijk uitgebreid (zie vergunning). Deze aparte vergunning is voor alle leden bijgevoegd bij de VISPAS 2021. HSV de Steenkarper heeft hiervoor het water aan de Steenovenlaan ingebracht. Tevens hebben we de afspraak gemaakt met de Betuwecombinatie in 2021 – of wanneer corona het weer toelaat- in samenwerking met meerdere verenigingen deel te nemen aan het Samen VISsen-project van Sportvisserij Nederland, waarbij visuitjes georganiseerd worden voor bewoners van zorginstellingen.

•Het water aan de Leigraafseweg is na een jaar proefvissen weer afgestoten. De redenen hiervoor zijn de beperkte stekmogelijkheden door begroeiing, het schrale visbestand en het mogelijk op korte termijn weer moeten afstaan voor plaatsing van drijvende zonnepanelen.

•In december is met succes grotere karper uitgezet in de Steenkarperplas aan de verbindingsweg. Een overzicht met foto’s hiervan is op de website gepubliceerd. Als de vis goed gedijt, kan een volgende uitzetting in 2021 plaatsvinden. Het doel is om de plas interessanter te maken voor onze karpervissers. Let op: In dit kader is de regelgeving voor de Brandweerplas én de Steenkarperplas per 01/01/2021 veranderd. Raadpleeg hiervoor deze website, onder kopje VISWATER.

•We hebben in 2020 ervoor gezorgd dat o.a. de Steenkarperplas aan de Verbindingsweg en het Brandweerplas in Zetten weer goed bereikbaar zijn. Er is in samenwerking met andere partijen gemaaid, visplekken zijn hersteld, en zwerfaval is meerdere malen geruimd. Uiteraard hebben we hierbij rekening gehouden met alle flora en fauna, die in en om de plassen aanwezig is, waarbij de verstoring tijdens het paai- en broedseizoen zoveel mogelijk is voorkomen.

Het bestuur wens u een gezond en visrijk 2021 toe.