Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Verwerking persoonsgegevens

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens, die de H.S.V. De Steenkarper (hierna: “de Steenkarper”) verwerkt en gebruikt van haar leden.
Indien je lid wordt van de Steenkarper of om een andere reden persoonsgegevens aan de Steenkarper verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy Verklaring te verwerken en te gebruiken.
Wij adviseren ieder lid om deze Privacy verklaring door te lezen en te bewaren voor de eigen administratie of na te lezen op onze website https://steenkarper.mijnhengelsportvereniging.nl/

1. Verantwoordelijke personen
Verantwoordelijke secretaris voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
H.S.V. De Steenkarper, Renkumseveerweg 4, 6666 LE Heteren, 06-16150463, KvK nummer 40144596.
De secretaris en alle overige functionarissen (bestuur) en ledenadministratie zijn bereikbaar via info@steenkarper.nl Via dit emailadres kunnen tevens alle klachten worden gemeld.


2. Welke gegevens verwerkt de Steenkarper en voor welk doel
2.1 De ledenadministratie van de Steenkarper is in handen gegeven van Sportvisserij Nederland.
De Privacy Verklaring van Sportvisserij Nederland is te vinden op: https://www.sportvisserijnederland.nl/over-ons/contact/juridisch/privacy-statement.html

2.2 Hiernaast kunnen in het kader van het lidmaatschap van de Steenkarper de volgende persoonsgegevens van je worden verwerkt:
Voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht;
Adresgegevens en postadres;
Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
Overige persoonskenmerken, die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie, zoals bv social media accounts.

2.3 De Steenkarper verwerkt de in sub 2.1 en 2.2 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Je naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan;
Het eventueel verstrekken aan instanties, voor de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
Je naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van de Steenkarper;
Je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en voor verwerking van eventuele cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.

2.4 Je persoonsgegevens blijven tot uiterlijk een maand na afloop van het lidmaatschap in het ledenbestand van de Steenkarper aanwezig voor verwerking in de administratie en je eventueel te informeren over de laatste stand van zaken.

2.5 De Steenkarper kan je naam en e-mailadres gebruiken om je via een e-mail (nieuwsbrief) te informeren over de activiteiten, diensten en andere interessante informatie gerelateerd aan het lidmaatschap. Afmelding voor deze e-mail informatie is te allen tijde mogelijk via het emailadres: info@steenkarper.nl

2.6 Tijdens alle activiteiten van de Steenkarper kunnen foto’s en videofilms worden gemaakt. Deze zullen alleen gebruikt worden voor doeleinden gerelateerd aan de Steenkarper, zoals publicatie op de website of voor activiteiten (promotie). Indien je dit niet wilt, kan je dat expliciet kenbaar maken via: info@steenkarper.nl

2.7 Klachten over de behandeling en verwerking van je persoonsgegevens kan je kenbaar maken via de ledenadministratie: info@steenkarper.nl


3. Bewaartermijnen
De Steenkarper verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een maand na afloop van dit lidmaatschap. In deze periode van een maand worden je persoonsgegevens vernietigd.
Foto’s en videofilmpjes blijven bewaart zolang de Steenkarper hier gebruik van wil/kan blijven maken. Na opheffing van de Steenkarper zal ook dit materiaal worden vernietigd.


4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft de Steenkarper passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Steenkarper gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker, Sportvisserij Nederland, hebben wij een verwerkersovereenkomst. Voor nadere informatie zie ook punt 2.1.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de ledenadministratie van de Steenkarper kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Steenkarper zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Steenkarper je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, als bedoeld in artikel 2, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl en hier een klacht indienen.

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over deze Privacy Verklaring kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@steenkarper.nl


6. Wijzigingen
Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig deze Privacy Verklaring te bekijken.

U kunt deze privacyverklaring ook HIER downloaden